INFORMATIE

PRAKTISCH

Het geheim wordt door drie acteurs van Theatercollectief Mals Vlees gespeeld.

Het kostentotaal zal u meegedeeld worden in de communicatie tijdens de boeking van de voorstelling.

SPEELSTIJL

Het Geheim blijft dicht bij de kracht van theater.

We proberen bij de kinderen een gevoel of een aantal vragen op te roepen, zonder expliciet het thema te benoemen of met de vinger te wijzen.

De voorstelling bevat een aantal herkenbare elementen, maar ook absurde symbolen en theatrale situaties die telkens te herleiden zijn naar de thema's: 'uitsluiten, een geheim, veel en/of weinig hebben en groepsdruk.'

EDUCATIEF

Het Geheim is een voorstelling voor kinderen van het derde, vierde en vijfde leerjaar (7 tot 11 jaar). Maar ook oudere kinderen en volwassenen kunnen van de voorstelling genieten.

De voorstelling duurt ongeveer 40 min. Achteraf volgt er een korte nabespreking van 10 min. Samen met de spelers.

Met de steun van Welzijnszorg VZW werd een lesmap aangemaakt. Hiermee kan u de armoedeproblematiek verder aankaarten en bespreken in klasverband.

In de lesmap vindt u ook de eindtermen terug die u kunt integreren in uw agenda. Deze lesmap is overigens volledig gratis.

 Het Geheim

Het Geheim

Lekker zoet, dat is het leven van twee koekjes van schoolkinderen, Nic en Nac. Maar dat nieuwe klasgenootje, Dingske, is toch maar een vreemd kindje. Want hij ziet de dingen anders. Fantasie heeft hij voor duizend, maar hij draagt een zwaar geheim op zijn smalle schouders...

Weet jij te ontrafelen wat Dingske zo anders maakt?

Overtuigd? Meer Informatie?